Najbliższe wydarzenia:

25 sierpnia 2017 Morasko Kurs "Oblubieniec"
1 września 2017 Poznań Szkoła Katechistów
30 lipca 2017 Poznań Kiermasz u Ignacego
5 sierpnia 2017 Taize Wakacje w Taize