Najbliższe wydarzenia:

17 września 2019 Poznań, ul. Fredry 11 Kino z wartościami - PKF - Przyjacielski klub filmowy
19 września 2019 Poznań, ul. Fredry 11 Kino z wartościami - PKF - Przyjacielski klub filmowy
11 października 2019 Puszczykowo Kurs Rafał
25 października 2019 Baranowo Uczniowie z Emaus
18 września 2019 Poznań, ul. Fredry 11 Jedno okienko dla najuboższych
20 września 2019 Poznań, ul. Fredry 11 Jedno okienko dla najuboższych