Spotkania w Drodze

Spotkania w Drodze (SwD) – to narzędzie stałej formacji oraz budowania więzi w parafii składające się z 4 elementów: modlitwa, dzielenie wiarą, materiały formacyjne (około 20 działów) oraz rozważanie Słowa Bożego metodą BCJ+, które jest najważniejszą częścią spotkania. SwD powinno trwać maksymalnie 1,5 godz. tak żeby było możliwe do pogodzenia z realiami życia osób świeckich. Częstotliwość spotkań: co tydzień, co dwa tygodnie lub jeden raz na miesiąc.

Rozważanie Słowa (perykopy) to droga składająca się z 4 kroków:

 

Celem „Spotkań w drodze” jest:

- budowanie więzi/wspólnoty

- dzielenie się wiarą

- nauka rozważania Słowa Bożego

- pozyskiwanie i formacja uczniów

- ewangelizacja.

 

1. krok: „wyławiam” od 1 do 3 cech Pana Boga, które najbardziej poruszają moje serce

2. krok: „wyławiam” od 1 do 3 cech człowieka, które najbardziej poruszają moje serce

3. krok: widziałem już Boga w 1. kroku, widziałem już człowieka w 2. kroku i teraz proszę Ducha Świętego aby Jego spojrzeniem, oczami Bożej miłości pokazał mi jak w tym Słowie On mnie widzi. Inaczej mówiąc - po prostu badam w trzecim punkcie, czym to czytane Słowo mnie najbardziej dotknęło.

4. krok: mogę podziękować Bogu, przeprosić Go oraz poprosić o potrzebne łaski. W sercu otwartym na Boga dokonuje się krótki rachunek sumienia i nawrócenie. Mogę doświadczyć przemieniającej mocy słowa Bożego.

Metoda ta jest próbą wzbudzenia dziękczynienia, żalu oraz uświadomienia sobie że to kim jestem, to, co posiadam oraz moje pragnienia są łaską pochodzącą od Boga i On nieustannie zachęca mnie do wspólnej z Nim drogi. Inaczej mówiąc - jest próbą dostrzeżenia czy ja czegoś chcę lub oczekuję od Pana Boga, jaką postawę z danej perykopy chcę wprowadzić w swoje życie a jakiej chcę unikać, co chcę zrealizować z postawy Boga i ludzi, którzy byli w niej opisani.

Przebieg spotkania:

 

1. Wyciszenie i modlitwa uwielbienia (5-10 min.)

Spotkanie rozpoczyna się modlitwą, która zachęca do otworzenia swojego serca dla siebie nawzajem oraz na Słowo Boże. Następnie śpiewając lub korzystając z nagrań audio modlimy się wsłuchując w muzykę, ale też wyciszając wewnętrznie, resztę zostawiając działaniu Boga. Zamiast śpiewu i muzyki możemy na 1-2 min. pozostać w ciszy.

2. Dzielenie/materiały formacyjne (25 min.)

Dzielenie to wielki dar dla wszystkich. Każdy kto ma pragnienie może opowiedzieć o tym co ważnego wydarzyło się w jego relacji z Bogiem od ostatniego spotkania. Ten punkt może zostać zastąpiony lub uzupełniony informacją o wartościowych materiałach formacyjnych (książki, filmy, konferencje - biblioteka).

 

3. ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO (30-45 min.)

Rozdanie wcześniej przygotowanych kart, głośne przeczytanie Słowa Bożego, następnie rozważanie w 4 krokach.

 

4. Zakończenie spotkania (5-10 min.)

Modlitwą spontaniczną do Boga dziękujemy i prosimy, ponieważ chcemy być żywym świadkiem wiary dla naszych najbliższych oraz wobec każdego człowieka którego spotykamy na swojej drodze życia. Spotkanie można zakończyć modlitwą Ojcze nasz.

 

W celu zorganizowania spotkania prosimy o kontakt z:

Mateusz Marszał – 604 447 929, fundacja@propublico.org