Z miłości do ubogich

Fundacja Pro Publico kieruje również swoje kroki i swoje serca ku najuboższym z ubogich. Jako swoje powołanie rozpoznaliśmy walkę z bezdomnością duchową, która bardzo często wiąże się również z bezdomnością fizyczną. Chcemy służyć dając to, co mamy najcenniejszego - doświadczenie zbawienia, braterską miłość, swój czas oraz swoje talenty.

Głęboko wierzymy, że Bóg obdarza błogosławieństwem i otacza szczególną troską osoby bezdomne, opuszczone i cierpiące. Powierzamy wszystkie te osoby oraz samych siebie - nieskończonej Miłości Boga Ojca - ufając, że każdy z nas posiada już teraz swój prawdziwy dom w Jego kochającym sercu.

 

Nasza działalność:

 

  1. Jedno okienko dla najuboższych - informacje na temat pomocy kierowanej do osób bezdomnych i ubogich na terenie Archidiecezji Poznańskiej. Indywidualne konsultacje (plan wychodzenia z bezdomności i nałogów) – środa i piątek godz. 13:00 - 15:00

  2. Kino fabularne dla najuboższych – wtorek godzina 13:00

  3. Wyrobienie dokumentów: darmowy fotograf – środa godzina 9:30 (tylko ze skierowaniem na terapię)

  4. Spotkanie dla wolontariuszy: wspólnota wzrastania – środa godzina 18:00 Msza Święta 18:45 Spotkanie w salce (spotkanie otwarte)

  5. Integracja - Kawa u Zbawiciela dla najuboższych – czwartek godzina 13:00

  6. Ewangelizacja w Jadłodajni na Łąkowej – piątek, 10:30 – 12:00

  7. Ewangelizacja w jadłodajniach rozdawane są ulotki na temat pomocy dla osób bezdomnych i ubogich – poniedziałek, wtorek, środa 10:00 – 12:00

  8. Prowadzenie Domu Świętego Łazarza - Dom dla Osóbwychodzących z bezdomności i nałogów

  9. Współpraca z instytucjami: MOPR, Pogotowie Społeczne, Ośrodki dla bezdomnych, Oddział Leczenia Uzależnień Szpital Wojewódzki, Szpital HCP, FotoAkademickie i inne.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej – zapraszamy na naszą stronę na FB:

https://www.facebook.com/WsluzbieUbogim/?fref=ts

oraz do kontaktu telefonicznego: 508 633 850

lub przez e-mail: maciej@propublico.org

 

Jeżeli chcesz nas wesprzeć finansowo – możesz złożyć ofiarę, wpłacając pieniądze na numer konta:

73 1750 0012 0000 0000 3189 9858