Zaangażuj się!

IDŹCIE I GŁOŚCIE … ABY WSZYSCY BYLI JEDNO

 

 

Wszystkie ręce na pokład” to komenda którą się wydaje na łodzi w czasie bardzo trudnych warunków pogodowych.

Jeszcze nigdy wcześniej wezwanie do bycia świadkiem wiary nie było tak aktualne jak dzisiaj. Ta szczególna sytuacja wynika z ogromnych przemian społecznych wynikających z pełnego dostępu do różnorodnych informacji. Łatwy dostęp do internetu, do wielorakiej opinii i przekonań całego świata powoduje, że wielu ludziom trudno oddzielić przysłowiowe ziarno od plew dając się uwieść wielu błędnym naukom. Ta dynamiczna sytuacja nadaje wszystkim katolikom zadanie dzielenia się w pierwszej kolejności doświadczeniem wiary i prawdami nauczania Kościoła oraz wzywa do uczynków miłosierdzia. Dzisiaj każdy kto „nie szuka” Pana Boga jest w niebezpieczeństwie, że wypadnie z łodzi za burtę. Dla nas katolików, tym podstawowym znakiem łączności z Bogiem jest bycie w łasce uświęcającej i przyjmowanie ciała Pana Jezusa podczas Eucharystii.

 

Ty również będąc ochrzczonym jesteś zaproszony przez Pana Jezusa do głoszenia Dobrej Nowiny, do wychodzenia z łodzi, mocą Pana Boga. Pokonując swoje lęki i słabości jesteś powołany aby pomagać drugiemu człowiekowi poznać prawdziwego i jedynego Boga. Najlepiej jest to czynić we wspólnocie parafialnej, a jeśli jest w Tobie pragnienie służby to módl się a Pan z pewnością Cię poprowadzi.

Zapoznaj się z naszymi propozycjami ewangelizacyjnymi, może któreś z nich okażą się bliskie Twojemu sercu. Pamiętaj też jednak o tym, że pierwszym miejscem nieustannej ewangelizacji jesteś Ty sam i serca Twoich najbliższych.

 

Zapraszamy Cię do współpracy, do bycia robotnikiem w winnicy Pańskiej, tzn. w swojej rodzinie, wśród przyjaciół, miejscu pracy, parafii oraz w całej rzeczywistości Kościoła.

 

Nasze propozycje:

 1. Formacja do życia z Bogiem (i sobą)

 2. Formacja do bycia świadkiem wiary w codzienności

 3. Formacja i służba we wspólnocie Kościoła:

 • modlitwa za kapłanów

 • modlitwa za ubogich

 • modlitwa za FPP

 • głoszenie w codzienności (filmy, książki, kursy, itp)

 • pomoc organizacyjna przy Święcie Ubogich

 • służba liturgiczna

 • służba muzyczna

 • ewangelizacja podczas Święta Ubogich

 • towarzyszenie ubogim

 • prowadzenie kina, projekcja filmów

 • głoszenie katechez na wydziale (o sakramencie pojednania, inne)

 • głoszenie w ośrodkach pomocy społecznej

 • głoszenie w szkołach

 • organizacja 1-szych sobót wynagradzających Maryi

 • niedziela z książką

 • niedziele ewangelizacyjne

 

Zapraszamy Cię również do podzielenia się z nami tym co Ty nosisz w swoim sercu.

Dane kontaktowe do nas znajdziesz w zakładce "kontakt".