Idźcie i głoście

IDŹCIE I GŁOŚCIE … ABY WSZYSCY BYLI JEDNO

 

Jeszcze nigdy wcześniej wezwanie do bycia świadkiem wiary nie było tak aktualne jak dzisiaj. Ta szczególna sytuacja wynika z ogromnych przemian społecznych wynikających z pełnego dostępu do różnorodnych informacji. Łatwy dostęp do internetu, do wielorakiej opinii i przekonań całego świata powoduje, że wielu ludziom trudno oddzielić przysłowiowe ziarno od plew dając się uwieść wielu błędnym naukom. Ta dynamiczna sytuacja nadaje wszystkim katolikom zadanie dzielenia się w pierwszej kolejności doświadczeniem wiary i prawdami nauczania Kościoła oraz wzywa do uczynków miłosierdzia. Dzisiaj każdy kto „nie szuka” Pana Boga jest w niebezpieczeństwie, że wypadnie z łodzi za burtę. Dla nas katolików, tym podstawowym znakiem łączności z Bogiem jest bycie w łasce uświęcającej i przyjmowanie ciała Pana Jezusa podczas Eucharystii.

 

Każdy człowiek i Ty również będąc ochrzczonym jesteś zaproszony przez Pana Jezusa do głoszenia Dobrej Nowiny. Do wychodzenia z łodzi i pokonując swoje lęki i słabości łaską i mocą Boga jesteś powołany aby pomagać drugiemu człowiekowi poznawać prawdziwego i jedynego Boga. Najlepiej jest to czynić we wspólnocie parafialnej, ale jeśli dopiero szukasz swojego miejsca to módl się a Pan Jezus z pewnością Cię poprowadzi.

 

Zapraszamy Cię do bycia robotnikiem w Winnicy Pańskiej, tzn. w swojej rodzinie, wśród przyjaciół, miejscu pracy, parafii oraz całej rzeczywistości Kościoła.

 

W poniższych „kafelkach” znajdziesz materiały formacyjne, jak dzielić się wiarą.