Szczegóły wydarzenia
Szkoły

studia podyplomowe przygotowania do życia w rodzinie oraz kurs dokształcających doradców życia małżeńskiego i rodzinnego

30 września 2017 08:00:00Poznań

Duszpasterstwo Rodzin naszej archidiecezji i Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu zapraszają na studia podyplomowe przygotowania do życia w rodzinie oraz kurs dokształcających doradców życia małżeńskiego i rodzinnego. Ich celem jest przygotowanie do podjęcia zadań w ramach towarzyszenia osobom zamierzającym zawrzeć związek małżeński oraz do prowadzenia poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego, a także do nauczania w szkole wychowania do życia w rodzinie. Kurs i studia trwają dwa semestry, a zajęcia prowadzone są w soboty. Szczegółowe informacje na www.teologia.amu.edu.pl, w zakładce: Studia podyplomowe i kursy.