Szczegóły wydarzenia
Inne

Konkurs „Najświętszemu Sercu – Polska Odrodzona”

23 października 2017 12:00:00Archidiecezja poznańska

Do 23 października można przesyłać prace na czwartą edycję konkursu dla dzieci i młodzieży „Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta” („Najświętszemu Sercu – Polska Odrodzona”), który w tym roku odbywa się pod hasłem: „Razem odbudujmy w Poznaniu Pomnik Wdzięczności”. Uczniowie szkoły podstawowej mają za zadanie przygotować rysunek na ten temat (z klas 1–3 rysunek kredkami, a z klas 4–6 dowolną techniką plastyczną), uczniowie klas siódmych i gimnazjaliści mają przygotować prezentację multimedialną, a uczniowie szkół ponadgimnazjalnych pracę pisemną. Organizatorem konkursu, który ma na celu popularyzację historii i znaczenia poznańskiego pomnika poświęconego Najświętszemu Sercu Jezusa, jest Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności. Szczegóły na www.pomnikwdzieczności.pl.