Materiały

Przedstawiamy naszą ofertę materiałów duszpasterskich, pomocnych w życiu parafii i dziele ewangelizacji. Mamy nadzieję, że będą one służyć osobistemu wzrastaniu lub za Państwa pośrednictwem, będą one docierały do szerszego grona i będą pomocne u wielu w realizacji słów, które słyszymy na końcu każdej Eucharystii, będące wezwaniem Jezusa: „Ite, missa est!” – „Idźcie, oto was posyłam”, tzn. zanieście Chrystusa do swoich domów, do szkół, do pracy i czyńcie Go widocznym wszędzie tam, gdzie się tylko znajdziecie.

 

Poniżej przedstawiamy nasz propozycje.

 

Dobra Nowina to pomoc w tzw. pierwszym głoszeniu Dobrej Nowiny (fundamencie wiary chrześcijańskiej). Kerygmat jest sercem i fundamentem prawdy o człowieku, o najgłębszym sensie naszego życia, jakim jest miłosne spotkanie z kochającym nas Ojcem w niebie, Jezusem Chrystusem oraz Duchem Świętym. To przede wszystkim SŁOWO skierowane bezpośrednio do serca człowieka tak, aby doświadczyło nowego życia w Bogu dzięki wierze i nawróceniu.

 

Książeczka zawiera staranie dobrane zdjęcia, skondensowaną treść sześcio-punktowego schematu kerygmatu wraz z siglami biblijnymi oraz zachętę do dzielenia się Bożą Miłością z drugim człowiekiem poprzez osobiste świadectwo.

Cena 1,00 pln/szt.

 

Deszcz Słowa Bożego” to pakiet obrazków z wizerunkiem Chrystusa z Całunu Turyńskiego, na których są przedrukowane różne fragmenty z Nowego Testamentu oraz krótki komentarz opracowanym przez Wydawnictwo św. Pawła. To propozycja poruszenia serc parafian i poszerzenia znajomości Słowa Bożego wśród wiernych uczęszczających do kościoła. Umożliwią one wielokrotne rozważanie Słowa Bożego w czasie dnia. Obrazki mogą być rozdawane po Mszach Świętych lub różnych spotkaniach duszpasterskich, a także do osobistego niesienia Słowa Bożego innym ludziom.

Obrazki pakowane są w kartonik, po 129 sztuk, każdy z nich zawiera inny fragment Pisma

Cena: 8,00 pln/kartonik (129 szt. obrazków)

 

Msza na „5”

to propozycja bardzo prostej formy zaproszenia do przygotowania się do Eucharystii. Krótki poradnik o tym jak dobrze przeżyć Mszę Świętą.

 

Cena 0,10 pln/szt

 

Kocham Cię i nigdy nie przestanę... - wizytówka Pana Jezusa
to propozycja wspierająca różne działania ewangelizacyjne, a zwłaszcza te związanych ze spotkaniem z człowiekiem. Format wizytówkowy z małym zdjęciem twarzy Pana Jezusa z Całunu Turyńskiego z napisem: „Kocham Cię i nigdy nie przestanę”. Na odwrocie znajduje się fragment z Pisma Świętego, np. „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16) lub „
Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą.” (Iz 54, 10).

Wizytówki pakowane są w kartonik, po 130 sztuk.

Cena: 5,00 pln/kartonik (130 szt wizytówek)

 

Kontakt:

Joanna Wawrzyniak, tel. kom.: 668 234 979, e-mail: asia@propublico.org