Hity z Internetu

Hity z Internetu

Tutaj znajdziesz strony internetowe, filmy fabularne i dokumentalne oraz pliki audio. Bardzo dobry sposób na wykorzystanie czasu oraz rozwoju osobistej relacji z Panem Bogiem.

Materiały duszpastersko-formacyjne

Materiały duszpastersko-formacyjne

To zestaw gotowych i sprawdzonych materiałów, które są pomocne w pracy duszpasterskiej oraz codziennej formacji, zarówno dla kapłanów jak i osób świeckich.

Kino Parafialne

Kino Parafialne

Jeśli w Twojej wspólnocie znajdzie się rzutnik multimedialny i kawałek wolnej ściany, zorganizuj w niej Kino. Poniżej prezentujemy filmy, które polecamy i które warto pokazać innym. Na większość podanych poniżej filmów można uzyskać legalne (płatne lub bezpłatne) pozwolenie na publiczne odtwarzanie. Przy każdym tytule filmu zamieszczamy też jego krótki opis, który pozwoli Ci się zorientować w jego fabule. Jeśli znasz jakieś ciekawe filmy pełnometrażowe, które chciałbyś polecić innym, wyślij nam o nich informacje!

Niedziele Ewangelizacyjne

Niedziele Ewangelizacyjne

Zadaniem, jakie stawia sobie Fundacja Pro Publico jest ewangelizacja w parafiach oraz w miejscach naszej codzienności, angażując kapłanów i osoby świeckie.

Rekolekcje Kerygmatyczne

Rekolekcje Kerygmatyczne

Rekolekcje kerygmatyczne mają przypomnieć podstawowe prawdy wiary: przesłanie Ewangelii o miłości Bożej, rzeczywistości grzechu, zbawienie przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, konieczność osobistego uznania Jezusa za Zbawiciela, posłannictwo Ducha Świętego, tajemnicę wspólnoty Kościoła. Chodzi nie tyle o przekaz intelektualnych treści, ile raczej o zachętę i sposobność, aby zaprosić Jezusa do swojego życia.   Efektem rekolekcji kerygmatycznych, oprócz nawrócenia i ożywienia wiary uczestników, powinno być powstanie w parafiach grup, które umożliwią dorosłym osobom stałą i systematyczną formację religijną.